Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DOWÓDCA


płk mgr inż. Andrzej DUDA

Dowódca Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód

 

Urodził się 19.06.1966 r. w Pasłęku. Służbę wojskową rozpoczął 03.09.1986 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, którą ukończył w 1990 r. W latach 1990-1991 pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu w 24 Pułku Łączności. Od dnia 22.07.1991 r. na trwałe związany z 43 batalionem łączności a po jego reorganizacji z 16 batalionem dowodzenia, gdzie zajmował stanowiska dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa szkolenia oraz szefa sztabu i zastępcy dowódcy. W roku 1998 ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy na wydziale telekomunikacji i elektrotechniki i uzyskał tytuł magistra. Ukończył także w 2003 r. Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Informatycznego w Akademii Obrony Narodowej, a w roku 2009 kurs specjalistyczny kandydatów na dowódców batalionów, również w AON. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany medalami resortowymi m.in. Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Odznaką Honorową Wojsk Lądowych.
Rozkazem Personalnym nr 57 Dowódcy Wojsk Lądowych z dniem 01.08.2010 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 16 batalionu dowodzenia. W dniu 01.03.2018 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód i mianowany do stopnia pułkownika.

 

    
pdf

Kontakt

Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
Królewiecka 169
82-300 Elbląg
tel. 261313500
fax. 261313545