czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA

st. chor. szt. Mirosław SEMKÓW