Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZEF SZTABU

ppłk Dariusz PĘSZYŃSKI

Szef Sztabu pułku wsparcia dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód

Ppłk Dariusz PĘSZYŃSKI urodził się 25.03.1972 r. w Wielgie. Służbę wojskową rozpoczął w 1991 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu na kierunku eksploatacja systemów łączności, którą ukończył w 1995 r.
W latach 1995 – 2000 pełnił służbę w 2 Brygadzie Łączności w Wałczu gdzie zajmował stanowiska służbowe dowódcy plutonu, dowódcy kompanii. Od 2001 r. do 2006 r. pełnił służbę w 16 Pułku Artylerii w Braniewie na stanowisku Oficera Sekcji. Następnie do czerwca 2011 roku związany był z Dowództwem 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu a następnie z 15 Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku, gdzie pełnił służbę na stanowisku Szefa Sekcji Wsparcia Dowodzenia i Łączności. Od grudnia 2015 r. służył w Dowództwie Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód w Stargardzie na stanowisku Szefa Pionu Operacyjnego.

W 2006 r. ukończył Akademię Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i dowodzenie uzyskując tytuł magistra. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku Zarządzanie Kryzysowe a w 2015 r. kurs kwalifikacyjny na stanowiska dowódców batalionów w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

W 2009 r. ukończył kursy: Freg. Man. NATO Course,  Spectrum Mgmt. Tools for NATO Course, NATO Deployed SM OPS Course, ISAF J6 Staff Officer Course, ISAF CIS Technician System Course w NATO Communications and Information System School w Latinie (Włochy).

W 2009 r. ukończył kurs Oficerów Sztabowych kierowanych do służby ISAF w komórce zarządzania częstotliwościami na teatrze działań w Brunssum (Holandia).

Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany medalami resortowymi m.in. Brązowym Medalem za „Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrnym i Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Brązowym Medalem za „Długoletnią Służbę”, Odznaką honorową „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej III stopnia”.

Z dniem 01.02.2018 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód.

 

 

    
pdf

Kontakt

Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
Królewiecka 169
82-300 Elbląg
tel. 261313500
fax. 261313545